1311636451-5db6186c5b7dc85c18e87c02d9c7b2bb


陳泱瑾的基本資料

姓名:陳泱瑾
英文:Grace
匿稱:葛瑞瑞
居住:台灣省台北市 
生日:1988年8月4日
星座:獅子座
血型:O型
身高:165 cm
體重:46 kg
三圍:32C、23、34
職業:平面模特兒
無名:http://www.wretch.cc/blog/gracetw

臉書:http://www.facebook.com/pages/Gracetw-chen-yang-jin/351636057218
微博:http://t.sina.com.cn/gracetw
網站:http://www.climaxx-web.com/Product.asp?pid=76

 

3b4fd0285e270d6610fb945c900dcdac 3ec4ccd8b48d2727eb2ac0c8dbd91192_n 5d4c4b65ee9a7023db9b491152663fe9 

7c424f9f14915a909352010c39b297bc 

8bf5e37669fac29fff068faa9ea2427a 

9c021aabcd88a4b3e43e89f6ed754984 

09ce73705ab63a966874098b9fe906a5 

15be50f992adf585c29197eaa9d03a57 

17c0116ba7952dd550f2dc7618031d50 

28fd7da1c74a98e18c29fb18d8f1fa9d 52bccad2044c6336cd89d13f8dc9053b_n 65d9b02eb33df70c77c56bd959380aaa 

80bbe10387aa70cbec7b6e26ff941b9d 

85a4cf06a2d6332ea5359cdb06e84c5f 

92ad841543c5aba053d14162b0a81d05_n 0308e0cba61f357400fea63a24362e8b 

515d70624dbca5d8b766c9b0d45c8029 

534af17d4dc45cdbc328665d287a35ca 

954a3349e35c0d088a289829187a02df

2478c6d58fe0dd661670f1f3ae39eb0e 

2655eb283246eb1515e3b0ead53e3341 

02886a9c67928862624e925acbe86289 

6151ae4babebfdac04feece43a56deb1_n 

08329dcfce29aeae48b0bd39e6687ed6 

28798a837298bc3818e3629c7cbe2d57 

0603199c4c9e38a5e9ee7b2aee062f88 

872190a5685a32f13b14700a42046814 

1620119d9c83a766fcd0323304370e6d 2912883f4521687e87ca7e72d55bc767_n 1311636447-078e9173b7845b978e30464386ba246e  1311636455-5ecfd48fdb2f33a1e978b7a0a038bb86 1311636457-134428ae388db146fa62a6d58ac8d596 1311636459-8ea0ddde47ab7e3eb6f71dd42bcaf110 1311636462-442de168ff4fc6f70231d2f709d1d75d 1311636478-b80d9cda1a842a71689b080ce63f3190 1311636480-0f3c3422bcc493ec4836caa96712a997 1311636487-d71c2453d451a86f47c44ed796eec8d5 1311636529-262a14d6d77e21bbabc92ba078b906da 

1311901036-7acc0afee012ab9e3eb59e34801ae300 

a250a4d867f99b14cfb2831c9125c5f1 

a8138a76fd13f5aed7ce95faa6739770 

ad475524a7ef8934fb4149c90abcb041 

ae0665998742206ac4213cb9e839d45c

b9c492a8a81cecb9846cab72aed7161f b30e9b33bd67b6bd3c7fa293da044db5_n 

c2d9fe70d0f17eeb0db7286b4e6fdfc9 

c17d6ea5b18c7ea97ec12c78068a8493_n 

c39bedf92947016f837e496d30fb0b27 

c65e69aa58e68122b40fd3496f12116f 

c89ab887c5c4eb50802b1df7b80ad53e 

c2165b73a902e8885aa9a1b3fc55c517 

c9423b249aa10812ac58ab32dd81a4ba 

ce4b9456ac104e9d60f9a4f20369b3a0 cfd6ad71ff8fee6dbbbea6cce24b000a_n d5c87992de86bb48bbbf1b1a61ebbe3a 

d83c2d71a650c1f0e64da1b5f952882a 

d87af688682bf322197b11437228f09f 

d358e9949c1d53c306216b714aab0b31 

d74969f5a446acd3ea8a2eec4fb3c84c 

d4847121c69e93648528cfea9dd760f3 

da90b54c144d983e22465c0ee195d7bc 

dca6dcab608eb3ddcacf4f74656997bd 

df4a3c0d57245a0ac85f0425c4b477f2 

dfe5b951161d4ae904342e20eb212c69 

 

文章標籤

創作者介紹
創作者 正妹中心 的頭像
正妹中心

正妹圖集散中心

正妹中心 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()